Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego po polsku

NFZ wydał ponad 600 tys. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, na podstawie których nasi rodacy korzystali z leczenia w zagranicznych placówkach z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Od momentu przystąpienia Polski […]