Jak ubezpieczyć komputer i inny sprzęt elektroniczny cz. 2

Właściciele firm prywatnych to grupa osób potrzebująca różnego rodzaju ochrony. Często oprócz ubezpieczenia na życie ubezpieczają swoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Nabywaja ubezpieczenia komunikacyjne, kupują także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia. Nie mniej ważne jest także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i komputerów firmowych. Oto dalszy ciąg informacji na ten temat.

Co można ubezpieczyć

I. Elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny, taki jak:

 1. elektroniczny sprzęt biurowy,
 2. sprzęt telekomunikacyjny i łącznościowy, alarmowy, przemysłowy, pomiarowy i graficzny,
 3. sprzęt RTV,
 4. wszelkie urządzenia zasilające i klimatyzacyjne,
 5. sprzęt przenośny (np. laptopy, telefony komórkowe),
 6. sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w środkach transportu.

II. Wymienne nośniki danych oraz koszty odtworzenia utraconych danych:

 1. informacje zawarte w zbiorach danych,
 2. licencjonowane systemy operacyjne,
 3. programy standardowe produkcji seryjnej oraz indywidualnej produkcji użytkownika.

III. Zwiększone koszty działalności, czyli koszty, których poniesienie jest niezbędne dla uniknięcia strat w prowadzonej przez ubezpieczającego działalności:

 1. wynajem, do czasu usunięcia skutków powstania szkody, sprzętu zastępczego,
 2. wynajem pomieszczeń,
 3. zatrudnienie dodatkowego personelu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Podobnie jak w innych ubezpieczeniach majątku, towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) podają dość szeroką listę wyłączeń odpowiedzialności, w przypadku których nie wypłacą odszkodowania. Podpisujący umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinien zwrócić na nie szczególną uwagę.

Najczęstszymi wyłączeniami są:

 1. działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, manifestacje, akty terroru,
 2. działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne,
 3. szkody górnicze i osuwanie się ziemi w wyniku prowadzenia robót ziemnych,
 4. trzęsienie ziemi,
 5. działanie wirusa komputerowego,
 6. umyślne działanie lub rażące niedbalstwo pracowników firmy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają również odszkodowań za szkody powstałe wskutek nie zapewnienia sprzętowi elektronicznemu warunków do pracy wymaganych przez producenta, w okresie gwarancyjnym (odpowiada producent lub serwisant), podczas napraw i prób. We wszystkich firmach ubezpieczeniowych, spod ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są te części urządzeń i materiały, które z uwagi na swą funkcję lub warunki pracy ulegają zużyciu (tonery, taśmy barwiące, nośniki dźwięku i obrazu, żarówki czy bezpieczniki). Warto dokładnie przeczytać OWU kupując tanie OC. Żadne z towarzystw ubezpieczeniowych nie podejmie się wystawienia polisy od kradzieży wirtualnych, powstałych wskutek włamania się do systemu komputerowego klienta.