Jak ubezpieczyć komputer i inny sprzęt elektroniczny cz.4

Wbrew obiegowym opiniom ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie wiąże się z jakimiś astronomicznymi wydatkami. W przypadku sprzętu elektronicznego wysokość stawek jest zróżnicowana w zależności od jego rodzaju.

Wysokość składki za ubezpieczenie przede wszystkim zależy od:

  • długości okresu ubezpieczenia,
  • zakresu ubezpieczenia,
  • wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia,
  • oceny ryzyka pożarowego i kradzieżowego,
  • indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
  • kontynuacji ubezpieczenia w danym towarzystwie i jego bezszkodowym przebiegu.

Wysokość składki będzie oczywiście różna dla różnych ubezpieczycieli – inną kwotę zapłacimy w PZU – inną w Warcie. Często bywa tak, że mając już oc pzu możemy oczekiwać istotnych zniżek w ubezpieczeniu.

W przypadku sprzętu przenośnego (laptopy), z uwagi na jego dużą zawodowość, towarzystwa podwyższają wysokość składki. Stawka wzrośnie również, jeżeli laptop będzie wykorzystywany w celach zawodowych poza granicami kraju.
Stawki proponowane przez największych na polskim rynku ubezpieczycieli rzutują na wysokość składek w mniejszych towarzystwach. Są one jednak porównywalne. Ale jednocześnie, w dobie ogromnej konkurencji w tym sektorze usług finansowych, istnieje szansa wynegocjowania takich warunków ubezpieczenia, by za stosunkowo niską opłatę uzyskać pełną ochronę majątku firmy.

Sprzęt biurowy, w tym elektroniczny, najczęściej ubezpieczany jest za pośrednictwem agentów towarzystw. Można także zadzwonić do wybranego towarzystwa lub jego oddziału, który przyśle do klienta swojego przedstawiciela. Można też zgłosić się do firmy brokerskiej. Brokerzy dysponują ofertami kilku firm, mogą je porównać i wybrać najbardziej korzystną. Natomiast bezpośrednio u agenta można wynegocjować więcej zniżek, nie tylko na sprzęt biurowy, ale także inne mienie firmy oraz zatrudnionych osób.

Szkoda tylko, że firmy zainteresowane ubezpieczeniem swojego sprzętu komputerowego, które chciałyby ocenić i porównać oferty różnych towarzystw, natrafiają na trudności z dostępem do ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, gdy poszukują ich przez Internet. Na stronach internetowych można znaleźć tylko ogólnikowe informacje o ubezpieczeniach sprzętu elektronicznego i zaproszenie na spotkanie z agentem. Takie podejście do potencjalnego klienta w czasach wysoko rozwiniętej elektroniki to niedopatrzenie przeważającej liczby firm ubezpieczeniowych.