ubezpieczenie-samochodu

Jak poprawnie wybrać ubezpieczenie OC i AC

Ubezpieczenia komunikacyjne odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Niektóre świadczenia są obowiązkowe, inne dobrowolne. W Polsce obowiązkowym świadczeniem jest ubezpieczenie OC, które regulowane jest przez ustawę. Inaczej rzecz wygląda z ubezpieczeniami dobrowolnymi, do takich świadczeń w Polsce zalicza się m.in. AC, Assistance czy NNW. Niestety nadal wiele osób ma problem z wyborem właściwego obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia, a wbrew pozorom zadanie wcale nie jest aż takie trudne.

Ubezpieczenie OC – jak je wybrać?

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe świadczenie, które regulowane jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa OC chroni portfel posiadacza pojazdu przed następstwami szkód, które wyrządził osobom trzecim – ubezpieczenie OC pokrywa szkody powstałe na mieniu, jak i na osobie.
Niestety nadal mało osób wie, że ubezpieczenie OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym charakteryzuje się takim samym zakresem – wynika to po prostu z zapisów zawartych w ustawie. Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że nawet jak zapłaci za polisę OC 1000 zł to zakres jej ochrony będzie taki sam jak w przypadku ubezpieczenia za 500 zł. Dlatego też przy wyborze polisy OC należy kierować się zdrowym rozsądkiem i najpierw porównywać ceny – im tańsza polisa tym lepiej. Trzeba mieć również na uwadze, że szkody z ubezpieczenia OC likwidowane są przez ubezpieczyciela sprawcy, czyli tak na dobrą sprawę, decydując się na drogie ubezpieczenie OC wyświadczamy przysługę osobie trzeciej. Pomimo to, że podstawowym kryterium w wyborze polisy powinna być cena, warto też zwrócić uwagę jak wygląda kontynuacja zniżek u danego ubezpieczyciela oraz również na to, czy zawierając umowę otrzymamy dodatkowe profity. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dodają za darmo Zieloną Kartę lub pakiet Assistance w wersji podstawowej. Dlatego też czasami warto zapłacić trochę więcej i otrzymać ciekawy benefit, który może nam się przydać w codziennym życiu. Więcej informacji na ten ten znajduje się na stronie o ubezpieczeniach samochodowych.

Ubezpieczenie AC – jak je wybrać?

Ubezpieczenie OC czasami mylone jest z ubezpieczeniem AC – część kierowców nadal myśli, że z polisy OC jako sprawca wypadku otrzyma odszkodowanie. Nic bardziej mylnego – gdy jesteśmy sprawcą, odszkodowanie otrzymamy tylko wtedy, gdy posiadamy polisę AC.
Polisa AC to dobrowolne ubezpieczenie, które nie jest regulowane ustawą. Oznacza to, że zakres polisy w poszczególnych towarzystwach jest różny. Najczęściej w wersji podstawowej pokrywa szkody powstałe w wyniku:
– kolizji z innym pojazdem lub pojazdami, przedmiotem, osobami lub zwierzętami;
– działań sił natury lub zdarzeń losowych;
– zniszczeń dokonanych przez osoby trzecie;
– działań czynnika chemicznego lub termicznego.
Wbrew pozorom w większości przypadków ubezpieczenie AC w wersji podstawowej nie chroni przed skutkami kradzieży samochodu.
Wybór odpowiedniej polis nie jest łatwy, dlatego warto przed zawarciem umowy zajrzeć do OWU, gdzie znajdziemy nie tylko pełen zakres ubezpieczenia, ale także wyłączenia. Najprostszym sposobem znalezienia odpowiedniej polisy jest określenie naszych potrzeb oraz skorzystanie z kalkulatorów lub porównywarek, które dostępne w na różnych serwisach. Najlepiej korzystać z tych, które porównują oferty, co najmniej kilku towarzystw ubezpieczeniowych.