Porównanie ubezpieczeń dla narciarzy

Zaczynamy planować zimowe wyjazdy, a jest w czym wybierać. Interesujące oferty turystyczne kuszą obietnicą wspaniałego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń. Zwolenników nart i snowboardu  biura podróży zapraszają  w malownicze rejony zarówno polskich, jak i europejskich kurortów.
Z roku na rok rośnie świadomość Polaków o istocie ubezpieczenia przy wszelkiego rodzaju wyjazdach. Niestety, jeszcze zbyt wielu z nas lekceważy kupno polisy turystycznej. Dlaczego  ubezpieczenie jest takie ważne? Odpowiedź jest prosta, z powodu pieniędzy.

Nie masz polisy – płacisz z własnej kieszeni

Jeśli ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi,  albo ktoś inny ucierpi z naszej winy, będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów za zwiezienie nas ze stoku, poszukiwania w górach, koszty leczenia (za każdy dzień pobytu w szpitalu) oraz za transport medyczny do Polski. Poszkodowany może od nas żądać zadośćuczynienia i pokrycia  kosztów jego leczenia.


EKUZ

Jeśli planujemy wyjazd do kraju w obszarze Unii Europejskiej warto, zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego . Jest to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju, na takich samych zasadach, jak jego mieszkańcy. Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Karta umożliwia nam dostęp do publicznej służby zdrowia, niestety, pomimo licznych zalet (jest darmowa, nie określa limitów na pokrycie kosztów leczenia, działa niezależnie od przyczyny leczenia), jest ona niewystarczająca. Jak informuje NFZ „nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w danym kraju opłat za świadczenia medyczne, dlatego, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia”.
W wielu krajach istnieje częściowa dopłata za leczenie lub leki. Może się jednak okazać, że poszkodowany znajdzie się w placówce, która tej karty nie honoruje. W takim przypadku leczenie, w tym skomplikowane operacje, musimy opłacić sami. Aby uniknąć takiej sytuacji, trzeba skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. Warto się jednak zastanowić, jaki zakres powinna posiadać dodatkowa polisa i na co trzeba zwracać uwagę przy jej zakupie.

Polisa powinna zawierać:

– koszty leczenia(KL)  – ważne, aby określić sumę ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie powinna opiewać na mniej niż 40.000 Euro), która pokryje koszt leczenia w danym kraju, z uwzględnieniem  wydatków na skomplikowane operacje  oraz długotrwały pobyt w szpitalu. Należy zwrócić uwagę, czy w ramach kosztów leczenia pokrywany jest transport medyczny do kraju.
– następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – świadczenie jest wypłacane po zakończeniu leczenia, w oparciu o oszacowany procentowy stały uszczerbek na zdrowiu. Warto wybrać maksymalną sumę ubezpieczenia, jaką oferuje agencja ubezpieczeniowa. NNW kosztuje  niewiele – kilka złotych, więc nie warto na nim oszczędzać. Miłośnicy białego szaleństwa powinni sprawdzić, zanim kupią polisę, czy urazy i kontuzje kolan są zaliczane przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako trwały uszczerbek na zdrowiu.
– odpowiedzialność cywilna (OC) – zanim kupimy polisę, upewnijmy się, że OC zadziała na stoku –  ważny element ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów. Odszkodowanie wypłacane jest osobie, której wyrządziliśmy szkodę materialną bądź cielesną. Warto wiedzieć, że świadomość ubezpieczeniowa wśród mieszkańców innych krajów jest wyższa i wyższe mogą być ich żądania (np. zapłata za zniszczony sprzęt, leczenie i rehabilitację, a także  renta). Bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wszystkie koszty pokrywamy z własnej kieszeni.
– koszty ratownictwa i poszukiwania – warto sprawdzić,  czy pokrycie tych kosztów jest uwzględnione w  polisie. Jest to ubezpieczenie  ważne w krajach, w których ratownictwo górskie oraz poszukiwanie i transport jest płatny.
– ubezpieczenie sportów podwyższonego ryzyka lub sportów ekstremalnych – przy amatorskim uprawianiu sportów zimowych w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, trzeba wykupić jedną z tych dwóch opcji.
– ubezpieczenie sprzętu sportowego – jeśli wykupimy tę opcję, otrzymamy odszkodowanie jedynie, jeśli sprzęt zginie z zamkniętego pokoju hotelowego, schowka, na który mamy pokwitowanie czy zamkniętego bagażnika samochodowego lub w wyniku wypadku czy lawiny.
– assistance – jest zazwyczaj dodawany gratis do ubezpieczenia kosztów leczenia. Jego zakres zależy od pakietu, który kupujemy (tzn. im droższy pakiet, tym szerszy zakres assistance). Trzeba się zastanowić, jakie w razie wypadku będą nasze potrzeby oraz sprawdzić, czy dana polisa to oferuje.

Ubezpieczenia sportowe to bardzo poważna sprawa – powinniśmy się z nimi lepiej zapoznać. Warto przed zimowym wyjazdem dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia, szczególnie jeden z nich –  w  ogólnych warunkach ubezpieczenia: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i pomocy w podróży, które powstały z tytułu lub w następstwie (…) zdarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu”.

Aktualne oferty ubezpieczeń dla narciarzy znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

https://wakacyjnapolisa.pl/ubezpieczenie-narciarskie/
http://rankomat.pl/ubezpieczenie-narciarskie/