Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Co oferują nam firmy ubezpieczeniowe? Jakie ubezpieczenia komunikacyjne dostępne są na rynku? Które z nich są najbardziej popularne?

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych rozwija się w Polsce bardzo szybko i prężnie. Spowodowane jest  to zapewne ciągle przybywającą liczbą samochodów, które jeżdżą po naszych drogach. Z drugiej strony społeczeństwo bogaci się, a tym samym może większą część budżetu przeznaczyć na usługi związane ze świadczeniem ubezpieczeń.


Najpopularniejsze ubezpieczenie komunikacyjne

Do tej kategorii bez dyskusji wpisuje się ubezpieczenia OC, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego popularność wypływa zapewne z tego, że wg art. 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, OC jest obowiązkowe. Oznacza to, że musi je posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Bez opłaconego ubezpieczenia OC nie otrzymamy nawet dowodu rejestracyjnego. W związku z tym, że jest to obowiązek, to jego brak jest karalny. Ustalone wysokości mandatu za brak ważnego ubezpieczenia OC, przedstawiają się następująco: dla samochodu osobowego 500 euro, samochodów ciężarowych i autobusów 800 euro, pozostałych pojazdów 100 euro. Nie opłaca się więc nie kupować OC, bo jest to tylko pozorna oszczędność. Do kontroli posiadania ubezpieczenia OC zobowiązana jest Policja. Ponadto prawo do wykonywania tej czynności przysługuje organom celnym, Straży Granicznej, Inspekcji Ruchu Drogowego czy Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Ubezpieczenie OC chroni nas w przypadku, gdy w wyniku wypadku drogowego zaistniałego z naszej winy ucierpi osoba trzecia lub jej pojazd. Z naszego ubezpieczenia zostanie wypłacone odszkodowanie osobie poszkodowanej bądź jej rodzinie (w przypadku śmierci ofiary) lub opłacone będą koszty naprawy pojazdu. Warto przed wyborem ubezpieczyciela zapoznać się z różnorakimi ofertami, żeby znaleźć tę najlepszą. Zwróćmy też uwagę na kondycję finansową firmy, jej pozycję na rynku, a także oceny byłych i obecnych klientów.

Ubezpieczenie komunikacyjne dla nas

Z OC odszkodowanie wypłacane jest osobie trzeciej. Przeciwnie jest z kolejnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, jakim jest AC (Auto Casco). Z AC odszkodowanie dostaje właściciel ubezpieczenia. Czym jest ubezpieczenie AC? Chroni nas ono w przypadku zdarzeń drogowych, których jesteśmy sprawcami. Jeżeli w wyniku takiego wypadku uszkodzony zostanie nasz pojazd, to koszty naprawy zostaną pokryte właśnie z AC. Musimy jednak pamiętać o sytuacjach wykluczających. Jeśli okaże się, że prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, to nie mamy co liczyć na odszkodowanie. Podobnie stanie się, gdy nie będziemy mieli ważnych dokumentów, dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy. Musimy także posiadać komplet kluczyków. Odszkodowanie z ubezpieczenia AC otrzymamy również w momencie, gdy nasz pojazd zostanie uszkodzony w wyniku działania sił natury: powodzi czy huraganów, a także pożarów lub w przypadku zderzenia z przedmiotem lub zwierzęciem. Wypłaty odszkodowania powinniśmy także oczekiwać, gdy osoba odpowiedzialna za wypadek zbiegnie z miejsca zdarzenia. Najważniejsze jednak jest to, że AC istotne jest w momencie kradzieży samochodu, wtedy wypłata odszkodowania ma duże znaczenie.
Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, AC powinniśmy dobrze wybrać. Firmy ubezpieczeniowe oferują cały wachlarz możliwości. Można wykupić pakiety, ubezpieczenia od konkretnych zdarzeń np. tylko od kradzieży lub tylko od działania żywiołów. Trzeba dokładnie przeanalizować oferty, żeby wiedzieć, co nam jest najbardziej potrzebne. Jeżeli w jednej firmie kupimy zarówno OC i AC, to możemy spodziewać się zniżek, czy korzystniejszych ofert. Podobne niespodzianki przygotowują ubezpieczyciele dla stałych klientów, którzy przez kilka lat kontynuują ubezpieczenie w jednej firmie.