Ubezpieczenia komunikacyjne – ubezpieczenie OC

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu OC. Na co zwrócić uwagę przy wyborze, jakie kary mogą nas spotkać za jego brak?

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych rozwija się w bardzo szybkim tempie. Coraz większa część społeczeństwa posiada samochód, a często w jednym gospodarstwie domowym jest nawet kilka pojazdów mechanicznych. Nie dziwi, więc tak szybki rozwój rynku ubezpieczeń dotyczący komunikacji.

Najpopularniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Stało się tak, ponieważ w myśl ustawy z  22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152) ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek go kupić. Oryginał umowy albo dowód opłacenia składki kierowca jest zobowiązany zawsze mieć przy sobie. Ubezpieczenie OC swoim zakresem obejmuje sytuacje, gdy osoba kierująca pojazdem w wyniku zdarzenia drogowego wyrządziła szkodę osobie trzeciej bądź rzeczy materialnej. Wtedy z ubezpieczenia OC wypłacane jest odszkodowanie osobie trzeciej, bądź finansowana jest naprawa rzeczy np. drugiego samochodu, który uczestniczył w kolizji. Obowiązek wykupienia OC dotyczy:

  1. pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów i przyczep określonych w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
  2. pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników, posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa,
  3. pojazdów historycznych.

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC podpisujemy na 12 miesięcy. Możemy ją wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania. Jeżeli tego nie zrobimy, umowa zostanie automatycznie przedłużona. Nawet jeśli kupimy OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, będziemy musieli opłacać składkę w dwóch miejscach.
Posiadanie ubezpieczenia OC jest oczywiście kontrolowane. Zobowiązana jest do tego Policja, która każdorazowo przy kontroli naszych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego) sprawdzi także ważność OC. Oprócz tego prawo do kontroli ważnego ubezpieczenia OC ma Inspekcja Ruchu Drogowego, organy celne, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli okaże się, że nie mamy ważnego ubezpieczenia OC zapłacimy wysoką karę. Oprócz tego Policja może odholować nasz samochód na parking policyjny. Odzyskamy go dopiero, gdy okażemy dowód wpłaty składki na OC. Oczywiście koszty parkingu będziemy musieli pokryć sami, a jest to duży wydatek finansowy.

Ważne jest, aby na wybór ubezpieczyciela, od którego chcemy kupić OC, poświęcić trochę czasu. Najważniejsze jest, aby zapoznać się z ofertami kilku towarzystw i porównać warunki, pomocny nam bedzie w tym wypadku kalkulator OC. Każda firma ubezpieczeniowa ma własną tabelę zniżek i zwyżek. Powinniśmy dowiedzieć się jakie zniżki nam przysługują, albo jakimi zwyżkami możemy być obciążeni. Te informacje pozwolą nam wybrać najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia OC. Jeżeli raz wybierzemy dobrze, to potem możemy takie ubezpieczenie przez wiele lat kontynuować w jednej firmie. Trzeba pamiętać, że firmy szanują stałych i lojalnych klientów, hojnie obdarzając ich dodatkowymi zniżkami lub promocyjnymi pakietami np. na ubezpieczenie AC (Auto Casco) czy NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków).