Ubezpieczenie na życie cz.2

Rozszerzone możliwości ubezpieczeń na życie sprawiają, że stają się one coraz ciekawszym sposobem nie tylko na zabezpieczenie bytu najbliższym, lecz także ochroną w razie choroby, zadłużenia w banku, czy pomocą dla dzieci. W pierwszej części artykułu wykazano powody, dla których warto się ubezpieczyć. W tej części omówione zostaną rodzaje ubezpieczeń na życie oraz opcje dodatkowe, pozwalające rozszerzyć zakres podstawowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie jest nieco bardziej skomplikowane niż ubezpieczenie komunikacyjne, które w prosty sposób obliczy kalkulator oc ac.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń

1. Ubezpieczenie na życie

To klasyczne ubezpieczenie dla osób pragnących zabezpieczyć finansowo rodzinę na wypadek swojej śmierci. Może ono również stanowić zabezpieczenie dla osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy. Dodatkową korzyścią z takiego ubezpieczenia jest to, że zgromadzone środki, wypłacane osobom uposażonym, nie są opodatkowane, ponieważ nie podlegają prawu spadkowemu.

2. Ubezpieczenie na życie i dożycie

To oferta dla osób, które chcą połączyć tradycyjne ubezpieczenie z oszczędzaniem na emeryturę. Ubezpieczenie zawierane jest na określony okres. Po jego upływie ubezpieczony otrzymuje kwotę, na jaką opiewało ubezpieczenie wraz z odsetkami z inwestycji. W przypadku śmierci ubezpieczonego środki trafiają do osób wskazanych w umowie. Każde ubezpieczenie na życie zapewnia swobodę w kwestii częstotliwości opłacania składek. Można wybrać, czy będzie to składka roczna, półroczna, kwartalna, czy miesięczna. Środki z ubezpieczenia przekazane osobom uposażonym nie podlegają opodatkowaniu.

3. Ubezpieczenie z myślą o przyszłości dziecka

To doskonała propozycja dla osób pragnących ułatwić finansowy start swoim pociechom. Tu ubezpieczonym jest rodzic, a uprawnionym do otrzymania środków jest dziecko, które aby je podjąć, musi być pełnoletnie. Ciekawostką tego ubezpieczenia jest możliwość zawarcia umowy także dla dziadków, którzy chcą zadbać o swoje wnuki.

Umowy dodatkowe

Wykupując ubezpieczenie na życie dobrze jest zapytać o umowy dodatkowe. Wiadomo, że śmierć jest ostatecznością. Warto się ubezpieczyć również od innych nieszczęść: trwałego inwalidztwa, utraty wzroku, utraty zdolności do pracy czy zachorowania na jedną z groźnych chorób, takich jak zawał serca czy nowotwór. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją ofertę umów dodatkowych, i należy samemu ocenić ich wartość. Pamiętajmy jednak, że warto za kilkanaście dodatkowych złotych mieć ochronę na wypadek ciężkiej choroby.

Kredyt

Ogromne zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi sprzyja powstawaniu nowych rodzajów ubezpieczeń. Coraz częstszym wymogiem przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy jest posiadanie takiego ubezpieczenia. Korzyści z tego tytułu odnoszą zarówno bank, jak i kredytobiorca. Bank dostaje bardzo dobre zabezpieczenie na wypadek śmierci lub choroby uniemożliwiającej pracę klienta, a kredytobiorca zwiększa swoje szanse na kredyt, zapewniając spokój sobie i swoim najbliższym. W razie nieszczęśliwego wypadku bank otrzyma pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego na pokrycie spłaty kredytu.

Czytaj to, co jest napisane małymi literami

W każdej ofercie finansowej, jak i w przypadku wyboru ubezpieczenia na życie trzeba dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Zawierają one dużo tekstu i być może dlatego zazwyczaj drukowane są maleńką, trudno czytelną, czcionką. Warto jednak dokładnie sprawdzić następujące warunki ubezpieczenia:

1. Wysokość składki: generalnie im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj podają kwoty przykładowe dla osoby w wieku 30 lat. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli mamy więcej lat, za taką samą składkę otrzymamy niższą sumę ubezpieczenia.

2. Rodzaje wykluczeń, czyli sytuacji, w których agencja ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty kwoty ubezpieczenia.

3. Czy można zawiesić opłacanie składek w sytuacjach losowych np. w przypadku utraty pracy.

4. Czy można w nagłej potrzebie zmniejszyć wysokość opłacanej składki.

Osoby starsze chcąc uzyskać wyższą kwotę ubezpieczenia, zapłacą większą składkę, co nie pozostaje bez wpływu na ich budżet.
Na koniec warto przypomnieć, że prawo zezwala na odstąpienie od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej podpisania bez ponoszenia konsekwencji. Można z tego skorzystać, jeśli okaże się, że ubezpieczenie na życie w danej firmie nie do końca spełnia oczekiwania, jeśli decyzję podjęliśmy pod wpływem emocji lub też bank zrezygnował z wymogu posiadania ubezpieczenia, jako zabezpieczenia.