Ubezpieczenie posagowe zabezpieczeniem przyszłości naszych dzieci

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom „Ubezpieczenie posagowe”, jako gwarancję dobrej przyszłości oraz zapewnienia dzieciom bezpiecznego startu w dorosłe życie. W momencie osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, ubezpieczyciel wypłaca sumę ubezpieczenia w formie jednorazowej wypłaty lub w ratach.

Zasady ubezpieczenia posagowego

Zazwyczaj właścicielem ubezpieczenia jest jeden z rodziców, którego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Jeżeli w trakcie ubezpieczenia dojdzie do śmierci rodzica , wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje obowiązek opłacania składek zgodnie z warunkami umowy. Osobą uposażoną, czyli odbiorcą tego świadczenia jest dziecko. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom ubezpieczenia posagowe, które mogą kupić bliscy krewni dziecka lub przyjaciele rodziny np. dziadkowie, rodzice chrzestni. Osoba niepełnoletnia również może stać się jego właścicielem. W tym przypadku życie tej osoby przedmiotem ubezpieczenia.

Gwarancje na przyszłość

Ubezpieczenie posagowe jest formą zabezpieczenia finansowego (uposażonego) dziecka na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna, czyli właściciela ubezpieczenia (ubezpieczonego). Tego typu ubezpieczenie jest „inwestycją” , która niejednokrotnie pozwala na przykład na sfinansowanie studiów dziecka. W obecnych czasach rodzice nie zawsze są w stanie zagwarantować koszty utrzymania i opłatę czesnego studiującemu w obcym mieście dziecku. Takie ubezpieczenie nie jest zwykłym ubezpieczeniem jak oc Warta – to inwestycja dla Twojego dziecka.

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Rynek ubezpieczycieli oferuje klientom szeroki wachlarz ofert. Przed dokonaniem zakupu warto na zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów (przeczytaj).

 

Przy wyborze ubezpieczenia posagowego warto sprawdzić jaki procent składki jest przeznaczony na ochronę a jaki na inwestycję. Im większy procent jest przeznaczony na ochronę, tym mniejszy kapitał będzie zgromadzony. Posiadając tego typu informacje, trzeba się zastanowić nad wysokością sumy ubezpieczenia.

Ważne jest również to, czy ubezpieczenie zezwala na kupno umowy dodatkowej, rozszerzające zakres ochrony. Istotne są też wyłączenia tj. w jakich okolicznościach towarzystwo nie wypłaci świadczeń oraz informacje; przez ile lat ubezpieczenie nie ma wartości odstąpienia; czy możliwe jest wcześniejsze otrzymanie świadczenia z tytułu opłacanych składek.

Dwie funkcje

Istnieją ubezpieczenia posagowe, które łączą zarówno funkcję ochronną jak i inwestycyjną. Umowę z ubezpieczycielem zawiera się na okres od 5 lat, aż do momentu ukończenia przez głównego beneficjenta (uposażonego ) 25. roku życia. Oczywiście im dłuższy jest okres ubezpieczenia, tym składka jest niższa. W tego typu umowach część składki jest inwestowana, natomiast druga jej część przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej i kosztów związanych z prowadzeniem ubezpieczenia.

Wady i zalety

Niestety jak każde inne ubezpieczenie, ubezpieczenie posagowe nie jest za darmo. Wadą tego ubezpieczenia jest to, że w momencie braku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną, (tzn. śmierci rodzica lub opiekuna) suma środków zgromadzonych w jego ramach nie będzie wysoka. Jest to spowodowane ryzykiem, jakie ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe na wypadek śmierci właściciela ubezpieczenia. Większa część wpłacanych składek przeznaczana jest na pokrycie tego ryzyka.
Może się okazać, że po wielu latach opłacania składek wypłacona kwota z tytułu ubezpieczenia posagowego będzie niewiele wyższa niż suma tych składek.

Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia na życie jest komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Chroni ono bliskie nam osoby przed niedostatkiem. Natomiast korzyści wynikające z ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego to wypłata świadczenia oraz gromadzenie się oszczędności na naszym koncie.

W dobie gospodarki rynkowej i konkurencji towarzystw ubezpieczeniowych, ubezpieczenie posagowe traci na swej atrakcyjności w porównaniu z ubezpieczeniami na życie. Może się okazać, że bardziej się opłaca sprawdzić i kupić ubezpieczenie na życie. Warto ubezpieczyć się na wysoką kwotę, niż inwestować w ubezpieczenie posagowe. Można znaleźć wiele innych rozwiązań, np. odkładać oszczędności na specjalnym koncie, lub zainwestować w funduszu inwestycyjnym. Pamiętajmy jednak, że wybór odpowiedniego ubezpieczenia pozwoli wyeliminować element ryzyka i niepewności.