Ubezpieczenie zdrowotne to obowiązek czy dbałość o swoje zdrowie?

Staramy się dbać o swoje zdrowie, ale nie mamy wpływu na choroby, które często pojawiają się w naszym życiu w najmniej odpowiednich momentach. Codziennie jesteśmy narażeni na różne choroby, od zwykłego przeziębienia do poważnych chorób, zagrażających naszemu życiu, czy powodujących trwałe kalectwo.

Pracujący ludzie i pracodawcy mają obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia nam korzystanie z „bezpłatnych” usług medycznych. Niestety, jak pokazuje życie, za wiele zabiegów medycznych musimy dopłacać, na co nie zawsze jesteśmy przygotowani. Warto przejrzeć oferty firm ubezpieczeniowych i skorzystać z dodatkowych usług obejmujących ubezpieczenia zdrowotne. Czasmi ubezpieczenia takie sprzedawane są w pakiecie z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Kto może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej

Z bezpłatnej opieki medycznej mają prawo korzystać wszyscy płacący ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby wykonujący pracę, czyli zatrudnieni na umowę o pracę, umowę – zlecenie, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, jak również  cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce. Składkę płaci pracodawca. Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą składki na ubezpieczenie sami. Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i korzystanie z darmowej opieki medycznej dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy posiadają ubezpieczenie zdrowotne i mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje powiatowy urząd pracy, w którym osoba zarejestrowała się jako bezrobotny. Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych opłaca urząd pracy. Podobnie osoby pobierające zasiłek stały mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne dokonuje ośrodek pomocy społecznej, który wypłaca zasiłek stały.

Czy wszyscy członkowie rodziny muszą być ubezpieczeni?

Nasze prawo umożliwia członkom rodziny osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Członkami rodziny osoby ubezpieczonej, którzy mogą korzystać z ubezpieczenia są następujące osoby:

  1. dziecko własne,
  2. dziecko małżonka,
  3. dziecko przysposobione,
  4. wnuk do ukończenia przez niego 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, oraz jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkowie rodziny muszą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia, aby mogli z niego korzystać. Zakres usług medycznych wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest jednak ograniczony.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Na naszym rynku pojawiły się programy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wśród nich możemy znaleźć ubezpieczenia oferujące  wolny wybór lekarza i możliwość korzystania z usług lekarzy i placówek kontraktowych w całej Polsce. Zapewniona jest wysoka jakość świadczonych usług. Najbardziej uniwersalne ubezpieczenia zdrowotne zawierają dodatkowo szeroki zakres usług dentystycznych, zachęcające do systematycznej profilaktyki. Pozwalają one na leczenie w optymalnych warunkach u wybranego przez siebie lekarza i w placówce odpowiadającej własnym potrzebom. Można skorzystać z różnych wariantów i form dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które zapewniają:

  • zwrot kosztów leczenia w gabinetach prywatnych,
  • możliwość objęcia dzieci leczeniem ortodontycznym,
  • szeroki zakres badań profilaktycznych,
  • wysokiej klasy specjalistów,
  • nowoczesną diagnostykę.

Mamy do wyboru indywidualne  i grupowe ubezpieczenia zdrowotne. Do wyboru mamy rozszerzoną opcję ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenia dziennego pobytu w szpitalu (refundacja kosztów pobytu liczona za każdy dzień) , ubezpieczenie się od kosztów leczenia, a także poważnych zachorowań. W wyborze odpowiedniego dla nas ubezpieczenia pomocna bedzie porównywarka ubezpieczeń. Wiele firm wykupuje swoim pracownikom specjalne abonamenty medyczne. Stanowią  specjalny ‘bonus’ motywacyjny, rodzaj premii bądź dodatek do zasadniczej pensji. Firmy ubezpieczeniowe prześcigają się w ofercie ubezpieczeń zdrowotnych – coraz częściej będziemy kupować takie ubezpieczenia, będzie nas na nie stać. Od nas i zasobności naszego portfela zależy wybrany przez nas wariant ubezpieczenia, dający nam możliwość korzystania z najnowocześniejszych i dogodnych form leczenia i profilaktyki.