Ubezpieczenie zwierząt domowych cz.2

O tym, że warto się w ogóle ubezpieczać powiedziano i napisano już wiele. Natomiast o tym, że można wykupić ubezpieczenie dla swojego zwierzaka wie niewielu z nas. Przyjrzyjmy się zatem bliżej ubezpieczeniu zwierząt domowych. Jaka jest wysokość składki? Czego nie obejmuje? W jaki sposób likwidowane są szkody?

Poznaliśmy już podmiot i zakres ubezpieczenia zwierząt domowych. Teraz przyjrzyjmy się pozostałym, równie istotnym zagadnieniom. Każdą umowę, którą podpisujemy musimy dokładnie przeczytać po to, aby dokładnie zrozumieć, czego dotyczy, a jakich zdarzeń nie uwzględnia. Często omijamy te akapity dotyczące wyłączeń, czyli sytuacji, w których nie otrzymamy odszkodowania. Również umowa dotycząca ubezpieczenia naszego czworonoga zawiera takie akapity, szczególnie o nich pamiętajmy.

Wysokość składki

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczanego zwierzęcia oraz okresu ubezpieczenia.
Ustalamy więc kwotę ubezpieczenia np. 500 zł. Jest to kwota, którą możemy wykorzystać przez cały rok. Jeśli zatem wydamy na badania dla naszego zwierzaka 600 zł to odzyskamy z ubezpieczenia 500zł. Koszt roczny to ok. 78 zł.
Stawkę płacimy jednorazowo, natomiast agent przypomina nam o zbliżającym się kolejnym terminie zapłaty. Często ubezpieczenie zwierząt łączone jest z ubezpieczeniem upraw rolnych.

Wyłączenia (czego polisa nie uwzględnia)

Jak każda umowa również ubezpieczenie zwierzęcia zawiera sytuacje, których ubezpieczyciel nie uwzględnia w odszkodowaniu. Warto się z nimi szczegółowo zapoznać. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje min.:

  1. schorzeń istniejących przed wykupieniem ubezpieczenia oraz ich powikłań,
  2. zabiegów dentystycznych,
  3. badań kontrolnych i opieki lekarskiej nie wynikającej z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
  4. operacji plastycznych, z wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  5. zachorowań będących skutkiem zaniedbania szczepień ochronnych,
  6. opieki związanej z ciążą lub porodem,
  7. rehabilitacji i fizykoterapii oraz kosztów protez,
  8. uprawiania niebezpiecznych i wyczynowych sportów,
  9. leczenia schorzeń wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa właściciela,
  10. kosztów dojazdu lekarza weterynarii do chorego zwierzęcia lub dowozu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.

Są to najczęstsze sytuacje opisywane przez firmy ubezpieczeniowe, których ubezpieczenia nie obejmują. Jeśli więc nasz siberian husky biega w zaprzęgu po niebezpiecznym terenie i ulegnie wypadkowi to nie otrzymamy ubezpieczenia. Oczywiście jest możliwe ubezpieczenie takiego zwierzęcia w ramach dodatkowej wariantu, który jest o wiele droższy od podstawowego.
 

Likwidacja szkód 

W razie wypadku lub choroby zwierzęcia musimy powiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w określonym przez umowę czasie. Zobowiązani jesteśmy również do dostarczenia dostępnych nam dowodów, które pozwolą ustalić okoliczności wypadku, rozmiar szkody oraz umożliwią przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.  Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie dowodów przedstawionych przez właściciela ubezpieczonego zwierzęcia. Podstawę prawną OC za zwierzęta domowe opisuje art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi że:

„kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Podpisując umowę ubezpieczenia pamiętajmy zatem o wszystkich wyłączeniach oraz o procedurze w razie wypadku. To od nas bowiem zależy, jak szybko nasze kochane zwierzę wróci do zdrowia, lub jak szybko zostaną naprawione szkody w wyniku jego działania.