Zmiana ubezpieczyciela OC – jak to zrobić?

Rynek ubezpieczycieli OC stale się rozwija, prezentując klientom niekiedy bardzo korzystne oferty oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych. Warto nadmienić, że wielu klientów nie jest do końca zadowolonych z oferty swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak ze względu na obawy przed skomplikowanymi procedurami dotyczącymi zmiany ubezpieczyciela OC decydują się na pozostanie przy niesatysfakcjonującej ofercie.

Nic bardziej mylnego! Zmiana ubezpieczyciela to kwestia niewymagająca żadnych szczególnych formalności – jedyne, co musisz zrobić, to wysłać odpowiedni formularz w terminie, jaki przewiduje twoja umowa. To naprawdę tak proste! Z pewnością korzyści, jakie odniesiesz dzięki wykonaniu tej prostej czynności, mogą przerosnąć twoje najśmielsze oczekiwania i wynagrodzić tę niewielką fatygę w bardzo krótkim czasie, dzięki zaoszczędzeniu sporych kwot na ubezpieczeniu OC. Najlepiej zrobić to za pomocą porównywarki OC np.: najtańsze OC i AC

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez tajniki procedur dotyczących zmiany ubezpieczyciela OC.

Na początek: kiedy można dokonać zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego?

Zmiany ubezpieczyciela oraz wypowiedzenia umowy OC można dokonać w jednej z trzech następujących sytuacji:

 • Zawarcie nowej umowy OC, kiedy stara jeszcze nie została wypowiedziana

 • Nabycie samochodu razem z OC sprzedającego

 • Zakończenie okresu na jaki zawarto umowę całoroczną

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC krok po kroku

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, należy przesłać wypełniony formularz wypowiedzenia OC do towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokument ten, aby został uznany za ważny, musi posiadać kilka istotnych elementów, które zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. Jeżeli masz spore obawy dotyczące samodzielnego przygotowania dokumentu w taki sposób, aby spełnił on wszystkie wymagania i został uznany za wiążący, możesz skorzystać z jednego z gotowych wzorów dostępnych online.

Pismo wypowiedzenia musi zawierać:

 • Podstawę prawną – Jest to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Należy także podać artykuł, na podstawie którego przygotowano dokument wypowiedzenia, odpowiednio:

– dla wypowiedzenia ubezpieczenia OC całorocznego – art. 28

– dla wypowiedzenia umowy poprzedniego właściciela samochodu – art. 31

– w przypadku posiadania dwóch polis, aby zrezygnować z tej, która odnowiła się w sposób automatyczny – art. 28 a

 • Imiona i nazwiska wszystkich właścicieli pojazdu wraz z ich adresami zamieszkania

 • Model oraz markę pojazdu

 • Numer rejestracyjny samochodu

 • Numer polisy ubezpieczeniowej

 • Własnoręczne podpisy wszystkich właścicieli pojazdu (niedopełnienie tej formalności skutkuje uznaniem dokumentu za nieważny)

WAŻNE:

Jeżeli wypowiadasz umowę poprzedniego właściciela pojazdu po dokonaniu zakupu lub jeśli posiadasz dwie polisy i chcesz zrezygnować ze starej, warto w piśmie wypowiedzenia zawrzeć dzień, z jakim umowa ma przestać obowiązywać. Jeżeli taka informacja nie zostanie zawarta, stara umowa OC przestanie obowiązywać z dniem złożenia wypowiedzenia, a warto nadmienić, iż pomiędzy starą a nową polisą nie może być nawet jednego dnia przerwy. Warto zatem zadbać o tę kwestię i wskazać datę, która pozwoli na bezpieczne zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie wypowiedzenia ubezpieczenia OC do towarzystwa ubezpieczeniowego. Opcji jest kilka:

 • Odwiedzenie agenta ubezpieczeniowego

 • Wysłanie wypowiedzenia drogą pocztową (listem poleconym)

 • Wysłanie wypowiedzenia faksem lub pocztą elektroniczną

Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów:

 • W przypadku ubezpieczenia całorocznego – na 1 dzień przed zakończeniem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej

 • W przypadku rezygnacji z OC zbywcy pojazdu – w dowolnym terminie

 • W przypadku posiadania podwójnego OC – możliwie jak najszybciej